Privacyverklaring Schrijvenisvanmij.nl

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo leggen we uit waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Bij ‘Schrijven is van mij’ van Annemieke Elfers worden tekst/taalcursussen gegeven. Zowel individueel als klassikaal, verzorgd aan de Volksuniversiteit in Den Bosch. Schrijvenvanmij.nl is de website.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Schrijvenisvanmij verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Schrijvenisvanmij, neem dan gerust contact op!

Het versturen van nieuwsbrieven
Schrijvenisvanmij stuurt 4 keer per jaar via e-mail een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrieven zijn informatief en gericht op kennisdeling. Ook worden hier cursussen aanbevolen.

Je voornaam, achternaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Schrijvenisvanmij.

Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

Contact opnemen
Jouw gegevens worden verzameld als jij contact opneemt met Schrijvenisvanmij via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

Analytics
De website van Schrijvenisvanmij verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Schrijvenisvanmij, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Versturen via Mailchimp
Jouw e-mailadres, voornaam en achternaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@schrijvenisvanmij.nl

Contact via mail
Op het moment dat je contact opneemt met Schrijvenisvanmij via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Vimexx.

De website en back-ups van de website worden gehost bij Vimexx. Gegevens die jij achterlaat op de website van Schrijvenisvanmij zijn op de servers van Vimexx opgeslagen.

Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Schrijvenisvanmij vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Schrijvenisvanmij. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Schrijvenisvanmij. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Schrijvenisvanmij vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Schrijvenisvanmij niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Schrijvenisvanmij jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via annemieke@schrijvenisvanmij.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren. Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt.

Beveiliging
Jouw bezoek aan onze website is beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Schrijvenisvanmij privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url of adres in de adresbalk van de website.

Schrijvenisvanmij verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van cursussen of trainingen via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Schrijvenisvanmij de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Schrijvenisvanmij met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Plichten
Schrijvenisvanmij behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Schrijvenisvanmij dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Schrijvenisvanmij te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Schrijvenisvanmij.nl – Annemieke Elfers Wijffels

Wittebroodstraat 3
5256 EG Heusden
Nederland
annemieke@schrijvenisvanmij.nl