Schrijven is van mij

Schrijfcoaching

Coaching

Je wilt jezelf herijken op persoonlijk of zakelijk vlak.
In de huidige kennismaatschappij die steeds vraagt om bijscholing en souplesse, ben je wellicht op zoek naar jouw persoonlijke doelen, waarden en overtuigingen. Welnu het schrijven helpt een en ander in herinnering te brengen, te ordenen, op een rijtje te zetten en een plek te geven. Schrijven levert verrassende inzichten op en het schrijven kan je persoonlijk en zakelijk verrijken. Schrijven is helend. Therapeutisch.

Tijdens deze schrijfcoaching gaat men de essentie halen uit het onderzoek naar zichzelf. Door het onderstrepen van wat echt belangrijk is kan bevrijding plaats gaan vinden van overheersende oude gewoonten en denkpatronen. Hierdoor krijg je meer grip op het eigen levensplan. De opbrengst van zelfonderzoek kan je productief gaan maken in de persoonlijke sfeer en in de beroepsmatige sfeer. Want ook als leidinggevende en werknemer breng je je eigen persoonlijkheid mee in jouw kwaliteiten.

Wanneer je het liefst persoonlijke schrijfcoaching aanvraagt voor jouw individuele groei en ontwikkeling, ben je bij mij als andragoge en schrijfcoach op de juiste plek. Het proces van bewustwording dat met dit schrijven gestimuleerd wordt, leidt tot het vinden van een levensstijl en loopbaanstijl die past bij de gevonden innerlijke waarden en uiterlijke ervaringen.

Feedback

Je werkt je teksten uit in jouw eigen tempo en vanaf de eigen pc. Je ontvangt één op één feedback op het geschrevene en samen gaan we jouw teksten inhoudelijk bekijken en vertalen naar een persoonlijk ontwikkelingsplan. We gaan naast de inhoud kijken naar de voortgang van het schrijf- en ontwikkelingsproces tot en met een voor jou bevredigend eindproduct.

Kosten

Inclusief intake en eindevaluatie.

Schrijfcoaching kost € 55,- per uur
Dit is exclusief 21% BTW.

Stel je vraag nu online »